İŞVEREN YÖNÜYLE TÜRK İŞ HUKUKU TEMEL İLKELERİ

İŞVEREN YÖNÜYLE TÜRK İŞ HUKUKU TEMEL İLKELERİ

Hazırlayan: Av. Nihal ÇAVUŞ BAL   İŞVEREN YÖNÜYLE TÜRK İŞ HUKUKU TEMEL İLKELERİ   Çoğu pozitif hukuk sisteminde olduğu gibi Türk İş Hukukunda da ekonomik açıdan işverene göre daha güçsüz bir konumda olan işçinin korunması amaçlanmış ve işçi lehine güvenceler getirilmiştir. İş hukuku mevzuatında öngörülen hükümler, çoğunlukla nispi emredici hükümlerdir. Nispi emredici hükümleri, işçi lehine […]

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI

ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI

Hazırlayan: Av. Nihal ÇAVUŞ BAL ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN HAKLARI Çalışma hayatında en sık karşılaşılan işten ayrılma sebeplerinden biri işçinin ücretinin ödenmemesi, geç ödenmesi veya eksik ödenmesidir. Ücretin ödenmesi işverenin asli yükümlülüklerinden biridir. İşverenin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi, çoğu zaman işverenden aldığı ücreti yegane geçim kaynağı olan işçileri maddi anlamda ciddi sıkıntılara sokabilmektedir. Ücreti ödenmeyen işçi, her zaman ödenmeyen […]