ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA DURDURULAN SÜRELER CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Hazırlayan: Av. Elif Akkol

ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA DURDURULAN SÜRELER CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

26 Mart 2020 tarihinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun ile adli ve idari yargıdaki tüm sürelerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti. Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde etkilerinin henüz tamamen ortadan kalkmaması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ilgili getirilen durma sürelerinin 1 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 15 Haziran 2020 tarihine kadar uzatılmasına ilişkin Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) 30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[1]

DURMA SÜRESİ 15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILAN SÜRELERİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile

  • Dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin adli ve idari yargıdaki tüm süreler,
  • Arabuluculuk ve Uzlaştırma süreleri,
  • 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflar bakımından belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim tarafından tayin edilen süreler,
  • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler ve bu kapsamda hakim veya icra ve iflas daireleri tarafından tayin edilen süreler, nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemler

15 Haziran 2020 tarihine kadar salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere uzatılmıştır. Bu süreler durma süresinin sona erdiği günü takip eden günden itibaren işlemeye başlayacaktır. Durma süresinin başladığı tarih itibariyle (16 Haziran’dan itibaren) bitimine 15 gün ve daha az kalmış olan süreler 15 gün uzamış sayılacaktır.

DURMA KAPSAMINA GİRMEYEN SÜRELER

7226 sayılı Kanunun adli ve idari yargıdaki sürelerin durdurulmasına ilişkin Geçici Madde 1 kapsamına dahil edilmeyen

  • Suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri,
  • 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlenen koruma tedbirine ilişkin süreler ve
  • 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere ilişkin süreler

aynı şekilde işlemeye devam edecektir. Bunlara ek olarak 30 Nisan 2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararındaki açık düzenleme ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler de durma kapsamı dışında bırakılmıştır.

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU İLE TAKİP HUKUKUNA İLİŞKİN ÖZEL DURUMLAR

  • İcra ve iflas daireleri tarafından mal veya haklara ilişkin olarak önceden satış günü verilme durumu mevcut ise ve bugün durma sürelerine denk geliyorsa bu işlemler de durmaya devam edecektir. Bu mal ve haklar için durma süresinden sonra herhangi bir talep aranmaksızın icra ve iflas dairelerince yeni bir satış günü verilecektir. Satış ilanı sadece elektronik ortamda yapılacaktır ve ilan için bir ücret talep edilmeyecektir.
  • Durma süresi içerisinde rızaen yapılan ödemeler kabul edilecektir ve taraflardan biri diğer tarafın lehine olan işlemlerin yapılmasını talep edebilecektir.
  • Konkordato mühletinin alacaklı ve borçlu bakımından sonuçları, durma süresince devam edecektir.

Söz konusu 15 Haziran 2020 tarihine kadar duran süreler kesin olmamakla birlikte Koronavirüs salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde, Cumhurbaşkanı tarafından durma sürelerine ilişkin yeni bir değişiklik ya da revizyon yapılabilme ihtimalinin olduğunu hatırlatır bu sebeple sürecin sıkı takip edilmesi gerektiğini sizlere hatırlatmak isteriz.

Değişiklik ve gelişmeler hakkında sizleri her zaman bilgilendireceğiz, sağlıklı günler dileriz.

Konuyla ilgili diğer sorularınız için bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

E-posta: [email protected]


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200430-1.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir