ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA DURDURULAN SÜRELER CUMHURBAŞKANI KARARIYLA  15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA DURDURULAN SÜRELER CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Hazırlayan: Av. Elif Akkol ADLİ VE İDARİ YARGIDA HAK KAYIPLARININ ÖNLENMESİ AMACIYLA DURDURULAN SÜRELER CUMHURBAŞKANI KARARIYLA 15 HAZİRAN 2020 TARİHİNE KADAR UZATILDI 26 Mart 2020 tarihinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun ile adli ve idari yargıdaki tüm sürelerin 30 Nisan 2020 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmişti. Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde etkilerinin henüz […]

COVID-19 SALGINININ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

COVID-19 SALGINININ İŞYERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazırlayan: Av. Cihangir Fidan COVID-19 SALGINININ İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yeni tip koronavirüs (covid-19) salgınının yayılmasını engellemek adına yapılan hukuki düzenlemeler ve alınan kararlar kapsamında yakın zamanda yürürlüğe giren 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile iş yeri kiralarının ödenmemesinin fesih ve tahliye hakkı doğurmayacağına yönelik geçici düzenlemenin getirilmiş olması ve […]

İŞ ÜRÜNÜ VE BAŞKALARININ İŞ ÜRÜNÜNDEN YETKİSİZ YARARLANMAK SURETİYLE HAKSIZ REKABET EYLEMLERİ

İŞ ÜRÜNÜ VE BAŞKALARININ İŞ ÜRÜNÜNDEN YETKİSİZ YARARLANMAK SURETİYLE HAKSIZ REKABET EYLEMLERİ

Hazırlayan: Stj. Av. Bahar Kıraç İŞ ÜRÜNÜ VE BAŞKALARININ İŞ ÜRÜNÜNDEN YETKİSİZ YARARLANMAK SURETİYLE HAKSIZ REKABET EYLEMLERİ ÖZET 01 Temmuz 2012 yılında yürürlüğe giren 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) ile haksız rekabete ilişkin olarak ticari hayattaki gelişmeler doğrultusunda, 6762 sayılı mülga Türk Ticaret Kanunu’nda yer almayan yeni düzenlemeler yapılmış, uygulamada sıklıkla karşılaşılan ticari uygulamalar […]

KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

KORONAVİRÜS SALGINI SEBEBİYLE SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI

Hazırlayan: Stj. Av. Bengisu Salmaner  KORONAVİRÜSÜN AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ YARATMASI NEDENİYLE SÖZLEŞMELERİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI Dünyada ilk kez Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan kentinde görülen koronavirüs salgını (COVID-19) Dünya Sağlık Örgütü tarafından 12.03.2020 tarihinde pandemi (salgın) ilan edilmiştir. Koronavirüs salgınının tüm dünya inanılmaz bir hızla yayılması karşısında, ülkemizde salgının kontrolünü sağlamak adına çok sayıda tedbir alınmış […]

7244 SAYILI KANUN İLE ALINAN EKONOMİK VE SOSYAL DESTEKLER ile YENİ ALINAN TEDBİRLER

7244 SAYILI KANUN İLE ALINAN EKONOMİK VE SOSYAL DESTEKLER ile YENİ ALINAN TEDBİRLER

Hazırlayan: Av. Cihangir Fidan 7244 SAYILI KANUN İLE ALINAN EKONOMİK VE SOSYAL DESTEKLER ile YENİ ALINAN TEDBİRLER Yeni koronavirüs (Covid-19) salgınının ekonomik ve sosyal etkilerini artırmaya devam ettiği şu günlerde TBMM tarafından kabul edilen 16.04.2020 tarih ve 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına […]

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLERİN ÇEK HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLERİN ÇEK HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Hazırlayan: Av. Elif Akkol COVID-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLERİN ÇEK HUKUKU YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Dünya Sağlık Örgütü (“DSÖ”) tarafından 12.03.2020 tarihinde pandemik[1] bir hastalık olarak ilan edilen Covid-19 (koronavirüs) salgın hastalığından vatandaşların daha az etkilenmesi amacıyla birçok ülke gibi Türkiye’de de hukuki ve idari önlemler alınmıştır ve hali hazırda da alınmaya devam etmektedir. İşbu yazımızda 26 […]

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN HUKUKİ ve EKONOMİK TEDBİRLER (İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERE HIZLI ERİŞİM LİNKLERİYLE)

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN HUKUKİ ve EKONOMİK TEDBİRLER (İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERE HIZLI ERİŞİM LİNKLERİYLE)

Hazırlayan: Av. Cihangir Fidan COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN HUKUKİ ve EKONOMİK TEDBİRLER ADLİ VE İDARİ YARGIDAKİ TÜM SÜRELER DURDURULDU Resmi Gazete’de 26 Mart 2020 tarihinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun yayımlanmıştır. Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ilgili Kanunun geçici 1. maddesi gereğince dava açma, […]

COVİD-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE  KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR KURUM DUYURUSU

COVİD-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR KURUM DUYURUSU

Hazırlayan: Stj. Av. Bengisu Salmaner COVİD-19 İLE MÜCADELE SÜRECİNDE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR KURUM DUYURUSU Tüm Dünyada ve ülkemizde hızla yayılmakta olan koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisinin azaltılması ve sona erdirilmesi amacıyla hükümet bazında ve bireysel olarak birtakım önlemler alınmaya devam edilmektedir. Bu önlemlerin alınması sırasında başta özel nitelikli kişisel sağlık verileri olmak üzere birtakım kişisel […]

PERSONEL ÜCRETLERİNDE İNDİRİM SÖZLEŞMESİ VE COVİD-19

PERSONEL ÜCRETLERİNDE İNDİRİM SÖZLEŞMESİ VE COVİD-19

Hazırlayan: Av. Nihal Çavuş Bal PERSONEL ÜCRETLERİNDE İNDİRİM SÖZLEŞMESİ VE COVİD-19 Covid-19 virüs olarak da anılan yeni tip koronavirüs salgını, kamuda olduğu gibi özel sektörde de çalışma koşullarının yeniden düzenlenmesi konusunu gündeme getirmiştir. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında, özel sektörde bazı işyerleri evden çalışma sistemine geçerken; yapılan işin niteliği gereği ya da teknik yetersizlikler sebebiyle […]

KORONAVİRÜSÜN (COVID-19) TÜRK BORÇLAR HUKUKU VE SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KORONAVİRÜSÜN (COVID-19) TÜRK BORÇLAR HUKUKU VE SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Hazırlayan: Stj. Av. Bengisu Salmaner KORONAVİRÜSÜN (COVID-19) TÜRK BORÇLAR HUKUKU VE SÖZLEŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İlk olarak Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve tüm Dünyaya hızla yayılan koronavirüs (COVID-19) salgın hastalığı Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel pandemi olarak ilan edilmiştir. Bulaşma şekli ve hızı sebebiyle COVID-19, toplumu alıştığı hayat düzenini değiştirmeye itmiş; salgının yayılmasının engellenmesi amacıyla […]