COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN HUKUKİ ve EKONOMİK TEDBİRLER (İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELERE HIZLI ERİŞİM LİNKLERİYLE)

Hazırlayan: Av. Cihangir Fidan

COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE ALINAN HUKUKİ ve EKONOMİK TEDBİRLER

  • ADLİ VE İDARİ YARGIDAKİ TÜM SÜRELER DURDURULDU

Resmi Gazete’de 26 Mart 2020 tarihinde Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanun yayımlanmıştır. Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle yargı alanındaki hak kayıplarının önlenmesi amacıyla ilgili Kanunun geçici 1. maddesi gereğince dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri de dâhil olmak üzere bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin adli ve idari yargıdaki tüm süreler 13.03.2020-30.04.2020 tarihleri arasında durdurulmuştur.[1]

  • İCRA VE İFLAS TAKİPLERİNDE SÜRELER DURDURULDU

Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak üzere tüm icra ve iflas takipleri, taraf ve takip işlemleri, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınması, ihtiyati haciz kararlarının icra ve infazına ilişkin işlemlerin 22.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmasına karar verilmiştir.[2]

  • GENEL KURUL TOPLANTILARI ERTELENDİ

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazısında usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurul toplantılarının yönetim kurulu tarafından alınacak karar ile birlikte ileri bir tarihte yapılmak üzere ertenebileceğini ve fiziki toplantı suretiyle yapılmaması imkânından bahsedilmiştir. 25 Mart 2020 tarihinde Bakanlık tarafından MERSİS üzerinden elektronik ortamda genel kurul toplantısı yapılma imkanına ilişkin “Uzaktan Genel Kurul Modülü” eğitimi verilmiştir.[3]

  • ARABULUCULUK KURUMUNDAKİ SÜRELER DURDURULDU

Arabuluculuk Daire Başkanlığı, 16.03.2020 tarihinde, daha önceden başlanmış olup da devam eden arabuluculuk sürecine ilişkin uyuşmazlıklarda tarafların şehir içi yada şehir dışından olup olmadığına bakılmaksızın telekonferans yönteminin kullanılmasına ağırlık verilmesini,  yeni başlayan arabuluculuk sürecinde ise yasada belirtilen sürelerin sonuna doğru toplantı günü verilerek durumun takip edilmesi hususunda duyuruda bulunmuştur. 26 Mart 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7226 sayılı Kanunun geçici 1’inci maddesi ile arabuluculuk kurumundaki süreler 13.03.2020 tarihinden itibaren 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur.[4]

  • İŞKUR TARAFINDAN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR YAPILDI

İşverenin; koronovirüs salgını sebebiyle çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durması sebebiyle kısa çalışma uygulamak isteyen işverenlerin İŞKUR’a başvuruda bulunması sonucunda 23.03.2020 tarihinden itibaren Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adreslerine gerekli belgeleri göndermek suretiyle başvuruda bulunabileceklerine ilişkin açıklama yapılmıştır. Kısa çalışma ödemeleri, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca yapılacak uygunluk tespitinin ardından gerçekleştirilecektir.[5]

  • BEYANNAME VE VERGİ ÖDEMELERİ 30 NİSAN 2020 TARİHİNE KADAR  ERTELENDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından alınan karar sonucunda 31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar uzatıldı.[6]

  • BEYANNAME VERME SÜRELERİ VE BEYANNAMELERE İLİŞKİN VERGİ ÖDEMELERİ 6’ŞAR AY UZATILDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 24.03.2020 tarihli ve 518 sayılı Tebliğ ile tebliğde belirtilen mükellef gruplarının Nisan-Mayıs-Haziran aylarındaki muhtasar ve KDV beyanname verme süreleri 6’şar ay uzatılmış ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuk ettirilecek olan vergi ödemeleri de Ekim-Kasım-Aralık aylarına ertelenmiştir.[7]

  • SALGINDAN ETKİLENEN VERGİ MÜKELLEFLERİ “MÜCBİR SEBEP” HALİNDE SAYILACAK

Yukarıda belirtilen 518 sayılı Tebliğ ile ayrıca koronovirüs sebebiyle doğrudan etkilenen vergi mükelleflerinin ve tebliğde belirtilen diğer mükellefler ile birlikte toplam 1,9 milyon vatandaşımızın salgın süresince mücbir sebep halinde sayılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin de sokağa çıkma yasağı süresi boyunca mücbir sebep halinde sayılmasına ve sokağa çıkma yasağı sona erdikten sonra beyanname ve vergi işlemlerini 15 gün içerisinde yapabilmesine karar verilmiştir.[8]

  • KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİNDE MÜCBİR SEBEBE İLİŞKİN GENELGE YAYIMLANDI

Covid-19 pandemik hastalığının mücbir sebep bağlamında kamu ihaleleri sözleşmelerine etkisine ilişkin 2 Nisan 2020 tarihli ve 31087 sayılı Resmi Gazete’den 2020/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayınlanmıştır ve genelge ile yüklenicilere bu konu hakkında yol gösterilmiştir.[9]

____________________________________________

Covid-19 salgını nedeniyle alınan hukuki ve ekonomik tedbirler hakkında ayrıntılı bilgiye internet sitemizdeki diğer makalelerimizden ulaşabilir, konuyla ilgili diğer sorularınız için bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz.

[email protected]


[1] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

[2] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

[3] https://icticaret.ticaret.gov.tr/haberler/sirketlerin-genel-kurul-toplantilarina-iliskin-aciklama

[4] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200326M1-1.htm

[5] https://www.iskur.gov.tr/isveren/kisa-calisma-odenegi/genel-bilgiler

[6] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324M1-4.htm

[7] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324M1-4.htm

[8] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/03/20200324M1-4.htm

[9] https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200402-21.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir