ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

 Hazırlayan Av. Murat Turhan   ANONİM ŞİRKET HİSSE DEVRİ VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Kolay okunması amacıyla anonim şirketlerde hisse devri hakkında dikkat edilmesi gereken konu başlıklarını sıra numarası ile aşağıdaki  şekilde özetlemek mümkündür. (İncelememiz halka açık olmayan anonim şirket hisselerini içermektedir.) Anonim Şirketin hisseleri basılmış mı veya ilmühaber çıkarılmış mı? Bu konunun incelenmesi önemlidir. Zira […]