İŞVEREN YÖNÜYLE TÜRK İŞ HUKUKU TEMEL İLKELERİ

İŞVEREN YÖNÜYLE TÜRK İŞ HUKUKU TEMEL İLKELERİ

Hazırlayan: Av. Nihal ÇAVUŞ BAL   İŞVEREN YÖNÜYLE TÜRK İŞ HUKUKU TEMEL İLKELERİ   Çoğu pozitif hukuk sisteminde olduğu gibi Türk İş Hukukunda da ekonomik açıdan işverene göre daha güçsüz bir konumda olan işçinin korunması amaçlanmış ve işçi lehine güvenceler getirilmiştir. İş hukuku mevzuatında öngörülen hükümler, çoğunlukla nispi emredici hükümlerdir. Nispi emredici hükümleri, işçi lehine […]